sobota, 9 lutego 2013

Historia Narodu i Państwa nie może być zapomniana

(Uchwała Rady Głównej UPR z dnia 02.02.2013 r. o wprowadzeniu do programu partii punktu dotyczącego polityki historycznej.)

Uważamy, że niezwykle ważne dla trwałości państwa jest zachowanie tożsamości kulturowej jego obywateli. Wszystkim obywatelom przysługuje prawo do pielęgnowania swojej kultury, również tym z nas, których korzenie tkwią poza dzisiejszymi granicami państwa polskiego. Szczególnie ważne w tym kontekście jest zachowanie pamięci o dawnych Kresach Wschodnich i dziejach zamieszkujących je obywateli Polski. Dlatego chcemy wspierać upowszechnianie wiedzy o historii i martyrologii Kresów, pamiętając o tym, że współcześni mieszkańcy dawnych Kresów nie mogą być obciążani odpowiedzialnością za czyny wcześniejszych pokoleń. Jednocześnie domagamy się by władze Państwa Polskiego zareagowały na oburzające praktyki gloryfikowania zbrodniczych organizacji działających w czasie II Wojny Światowej we współpracy z niemieckimi narodowymi socjalistami i komunistami. Jednocześnie uważamy że wszelkie zbrodnie dokonane na obywatelach Polski powinny być ujawnione. Za niedopuszczalne uważamy przy tym, że karalne jest "kłamstwo oświęcimskie", a żadnej karze nie podlega szerzenie kłamstw w sprawach dotyczących innych zbrodni. W tej kwestii konieczne jest równouprawnienie. W tym celu konieczne jest uznanie zbrodni popełnionych na kresach za ludobójstwo i penalizacja negowania tej prawdy. Uważamy, że należy przeciwdziałać zakłamywaniu naszej historii dokonywanemu zarówno przez rodzimych historyków jak i przez badaczy zagranicznych. Działania promujące uczciwy obraz dziejów polskich, zarówno w kontekście Kresów Wschodnich, stosunków z mniejszościami narodowymi i etnicznymi czy innych sfer polskiego życia społecznego i stosunków Polski z innymi państwami wymagają wsparcia szczególnie po kilkudziesięcioletnim okresie fałszowania edukacji historycznej. Normalne stosunki sąsiedzkie można budować tylko na fundamencie prawdy historycznej. 

Postulujemy wprowadzenie szczególnych Dni Pamięci, które akcentowałyby ważne dla Polski momenty dziejowe, organizacje i osoby. Rocznice związane ze zbrodniami niemieckich nazistów, ukraińskich członków OUN-UPA czy komunistycznych NKWD i Armii Czerwonej powinny mieć swoje miejsce w kalendarzu obok rocznic polskich zwycięstw - Grunwaldu, zdobycia Kremla, Odsieczy Wiedeńskiej, Bitwy Warszawskiej, bitwy pod Kłuszynem, Hołdu Ruskiego itp. 

Poprzez nauczanie szkolne, opracowanie odpowiednich podręczników i działania edukacyjne w szerokim zakresie pragniemy zaznajomić młodzież z historią dotąd nieznaną, przemilczaną i zapomnianą. Będzie to solidną podstawą do budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, które rozumie potrzebę integralności państwa przez wspólną pamięć narodową o spuściźnie wieków, o której nie można zapomnieć i której nie można wymazać.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz