czwartek, 31 lipca 2014

Domański zamiast Wełniaka

(za http://77400.pl/index.php/publicystyka2/3115-domanskizamiast)


Pomnik dla księdza Domańskiego zamiast dla burmistrza Wełniaka... Wciąż gorącą dyskusję wywołuje sprawa sprzedaży Domu Polskiego w Złotowie. Poniżej publikujemy apel Klubu Gazety Polskiej z Krajenki w tej sprawie. Powyższa odezwa została rozesłana do wielu organizacji patriotycznych w Polsce i na świecie. Także do osób, które na terenie Niemiec próbują reaktywować Związek Polaków w Niemczech. Będziemy informować na bieżąco o przebiegu akcji. 

Apel

Z ogromnym zaskoczeniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość, że miasto Złotów zamierza sprzedać jeden z najbardziej charakterystycznych dla niego budynków, jakim jest Dom Polski, stojący przy ulicy ks. dr B. Domańskiego 5. Stanowczo sprzeciwiamy się temu pomysłowi. Przypominamy, że Dom Polski był siedzibą V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, Towarzystwa Szkolnego oraz Zarządu Związku Polskich Towarzystw Młodzieżowych. Był i jest symbolem walki ludzi spod znaku Rodła z próbami germanizacji Krajny.

Jednocześnie ubolewamy nad faktem, że władze miasta Złotowa w tak specyficzny sposób wpisały się w obchody 75 rocznicy śmierci księdza Bolesława Domańskiego. Wspaniałego Polaka, który w 1918 i 1920 r. bezskutecznie zabiegał o przyłączenie do Polski Ziemi Złotowskiej wraz z całym Pomorzem. Wielkiego Patrioty, który wygłosił słynne "Pięć Prawd Polaków": 

1."Jesteśmy Polakami"
2."Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci"
3."Polak Polakowi Bratem!"
4."Co dzień Polak Narodowi służy"
5."Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!"

Apelujemy do środowisk patriotycznych o podjęcie wszelkich działań, które odwiodą byłych działaczy partii komunistycznej oraz członków Platformy Obywatelskiej od realizacji tego pomysłu. Pamięć o ludziach Rodła, także jako część historii Polski, wymaga obrony Domu Polskiego przed komercyjną sprzedażą. Teoretycznie istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że ten symbol walki z germanizacją stanie się własnością Niemców.

Postulujemy także podjęcie inicjatywy na rzecz budowy pomnika ks. Bolesława Domańskiego w Złotowie. Oddajmy hołd wielkiemu Polakowi. Nasz powiat zasługuje na to, by chlubić się tym, że tu żył człowiek, który w dramatycznych czasach ratował polskość na Krajnie.

Klub Gazety Polskiej Krajenka
Piotr Tomasz
Dariusz Żurek

/zainteresowanych inicjatywą prosimy o kontakt: klubgpkrajenka@wp.pl/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz